shem wood พื้นไม้ลามิเนต pergo พื้นไม้จริง bellefloor/walk on wood

 

               
 


 

วิธีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปูไม้   

•  วิธีการเตรียมพื้นที่แบบให้กาว P.U. ( แบบยึดติดกับพื้นเดิม) รับประกันการระเบิด 10 ปี เป็นวิธีปูไม้จริง และไม้พื้น BELLE FLOOR ที่ดีที่สุด

•  พื้นคอนกรีตที่จะปูไม้พื้น BELLE FLOOR ต้องได้ระดับ เป็นพื้นขัดหยาบหรือขัดมันก็ได้ พื้นที่ราบเรียบสม่ำเสมอ ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร พื้นไม่ควรต่างระดับเกินกว่า 4 มิลลิเมตร

•  พื้นคอนกรีตที่จะปูไม้พื้น BELLEF LOOR หลังจากเทพื้นแล้วต้องปล่อยให้พื้นคอนกรีตแห้งสนิท อย่างน้อย 3 สัปดาห์

•  พื้นคอนกรีตที่จะปูต้องมีความแข็งแรงไม่แตกร้าว หรือกระเทาะแตกหลุดได้ง่าย

•  ไม้พื้น BELLE LOOR เป็นไม้ที่ทำสีเสร็จจากขั้นตอนการผลิต ดังนั้นควรติดตั้งไม้พื้น BELLE FLOOR เป็นอันดับรองสุดท้ายของการตกแต่งภายใน (ควรปูก่อนติดวอลเปเปอร์ หรือการเก็บงานสีผนังรอบสุดท้าย)

•  ตามประตูหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อาจจะต้องมีคิ้ว, บัว และตัวจบงานตามความจำเป็น

•  วิธีการเตรียมพื้นที่แบบปูลอย (ไม่ยึดไม้กับพื้นเดิม) ไม่รับประกัน

•  พื้นคอนกรีตที่จะปูไม้พื้น BELLE FLOOR ต้องได้ระดับ เป็นพื้นขัดมัน ราบเรียบสม่ำเสมอในพื้นที่ 1 ตารางเมตร พื้นไม่ควรต่างระดับเกินกว่า 3 มิลลิเมตร

•  พื้นคอนกรีตที่จะปูไม้พื้น BELLEF LOOR หลังจากเทพื้นแล้วต้องปล่อยให้พื้นคอนกรีตแห้งสนิท อย่างน้อย 3 สัปดาห์

•  ไม้พื้น BELLE LOOR เป็นไม้ที่ทำสีเสร็จจากขั้นตอนการผลิต ดังนั้นควรติดตั้งไม้พื้น BELLE FLOOR เป็นอันดับรองสุดท้ายของการตกแต่งภายใน (ควรปูก่อนติดวอลเปเปอร์ หรือการเก็บงานสีผนังรอบสุดท้าย)

•  การปูลอย ก่อนปูไม้พื้น จะปูรองกันชื้นด้านล่างด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติก 1 ชั้น และปูทับด้วยแผ่นโฟมปรับระดับหนา 2 มิลลิเมตร จากนั้นถึงจะปูไม้พื้น โดยวัสดุแต่ละชั้นจะไม่ยึดติดกัน

•  ตามประตูหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อาจจะต้องมีคิ้ว, บัว และตัวจบงานตามความจำเป็น

•  วิธีการปู ปูสลับแนว

•  เริ่มปูไม้จากมุมใดมุมหนึ่งของห้อง (ดูความเหมาะสมจากสภาพพื้นที่ และแสงที่ส่อง) โดยเริ่มปูจากซ้ายไปขวา หันด้านที่เป็นร่องเข้าผนัง ต้องมีช่องว่างจากผนังถึงชิ้นงานประมาณ 1 เซนติเมตรเป็นอย่างน้อย ในขั้นตอนแรกยังไม่ต้องทากาวตรงขอบลิ้น ให้ปูแถวแรกดูแนวของผนัง ถ้าผนังไม่เป็นแนวเส้นตรง ต้องตัดไม้ให้ได้ตามแนวของผนัง และมีช่องว่างจากผนังถึงชิ้นงาน 1 เซนติเมตรเช่นกัน แผ่นสุดท้ายของแถวแรกให้ตัดเหลือช่างว่างประมาณ 1 เซนติเมตร จากผนังถึงชิ้นงาน ไม้ส่วนที่เหลือจากการตัดในแผ่นสุดท้ายของแถวแรก ให้นำมาใช้เป็นแผ่นแรกของแถวต่อมา

 

 

 

 
 © 2006 Copyright all rights reserved | Shemwood Co.,Ltd.

 

 


Powered by AIWEB